Hotline

Hotline

024.39336243
Điện thoại bàn

Điện thoại

(84-4) 38262018
Tạo hồ sơ tìm việc

Tạo hồ sơ tìm việc

Hỗ trợ tìm nhân sự

Hỗ trợ tìm nhân sự

Thứ Hai, 20/01/2020 | 13:56 GMT+7

UBND Quận Hải An Hải Phòng

File đính kèm
Vị trí tuyển UBND Quận Hải An thành phố Hải Phòng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019
Nơi làm việc Hải Phòng
Thời hạn nộp hồ sơ 02/10/2019
Hồ sơ đăng ký dự tuyển xem chi tiết ở file đính kèm
top