Hotline

Hotline

024.39336243
Điện thoại bàn

Điện thoại

(84-4) 38262018
Tạo hồ sơ tìm việc

Tạo hồ sơ tìm việc

Hỗ trợ tìm nhân sự

Hỗ trợ tìm nhân sự

Thứ Ba, 22/10/2019 | 8:44 GMT+7

UBND Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh

File đính kèm
Vị trí tuyển UBND Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019
Nơi làm việc Thành phố Hồ Chí Minh
Thời hạn nộp hồ sơ 30/08/2019
Hồ sơ đăng ký dự tuyển xem chi tiết ở file đính kèm
top