Hotline

Hotline

024.39336243
Điện thoại bàn

Điện thoại

(84-4) 38262018
Tạo hồ sơ tìm việc

Tạo hồ sơ tìm việc

Hỗ trợ tìm nhân sự

Hỗ trợ tìm nhân sự

Thứ Hai, 20/01/2020 | 12:47 GMT+7

UBND Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

File đính kèm
Vị trí tuyển UBND Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2019
Nơi làm việc Thành phố Hồ Chí Minh
Thời hạn nộp hồ sơ 25/09/2019
Hồ sơ đăng ký dự tuyển xem chi tiết ở file đính kèm
top