Hotline

Hotline

024.39336243
Điện thoại bàn

Điện thoại

(84-4) 38262018
Tạo hồ sơ tìm việc

Tạo hồ sơ tìm việc

Hỗ trợ tìm nhân sự

Hỗ trợ tìm nhân sự

Thứ Sáu, 06/12/2019 | 3:4 GMT+7

UBND Huyện Quỳnh Nhai Tỉnh Sơn La

  • Địa chỉ: xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, Sơn La
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Website: quynhnhai.sonla.gov.vn
File đính kèm
Vị trí tuyển UBND Huyện Quỳnh Nhai Tỉnh Sơn La tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019
Chỉ tiêu tuyển dụng 47
Nơi làm việc Sơn la
Thời hạn nộp hồ sơ 23/08/2019
Hồ sơ đăng ký dự tuyển xem chi tiết ở file đính kèm
top