Hotline

Hotline

0913929696
Điện thoại bàn

Điện thoại

(84-24) 38262018
Tạo hồ sơ tìm việc

Tạo hồ sơ tìm việc

Hỗ trợ tìm nhân sự

Hỗ trợ tìm nhân sự

Thứ Sáu, 27/01/2023 | 7:38 GMT+7

Hơn 850.000 giáo viên được bồi dưỡng, phát triển năng lực

Nội dung chương trình bồi dưỡng sẽ được thiết kế dựa trên dữ liệu khảo sát năng lực, nhu cầu bồi dưỡng, đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông theo các năng lực của chuẩn nghề nghiệp, chuẩn hiệu trưởng.

Hơn 850.000 giáo viên (GV) và 70.000 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (CBQLCSGDPT) trên toàn quốc sẽ được bồi dưỡng, phát triển năng lực theo phương thức trực tuyến kết hợp với bồi dưỡng trực tiếp truyền thống trong khuôn khổ Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (Chương trình ETEP) của Bộ GD&ĐT.

Nội dung chương trình bồi dưỡng sẽ được thiết kế dựa trên dữ liệu khảo sát năng lực, nhu cầu bồi dưỡng, đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực nghề nghiệp của GV và CBQLCSGDPT theo các năng lực của chuẩn nghề nghiệp, chuẩn hiệu trưởng.

Để có thể thu thập được những dữ liệu chính xác, chân thực và khách quan, với sự hỗ trợ kỹ thuật của các tư vấn từ Ngân hàng Thế giới (WB) và trong nước, Ban Quản lý Chương trình ETEP đã phối hợp Đại học Sư phạm Hà Nội và Học viện Quản lý giáo dục xây dựng Bộ công cụ đánh giá năng lực và nhu cầu bồi dưỡng của GV và CBQLCSGDPT với cách tiếp cận hiện đại về đánh giá năng lực và nhu cầu người học.

Việc thiết kế thang đo của Bộ công cụ dựa trên các năng lực của GV và CBQLCSGDPT theo các chuẩn nghề nghiệp sửa đổi, chú trọng những năng lực cốt lõi, cần thiết nhất của GV và CBQLCSGDPT trong bối cảnh triển khai đổi mới giáo dục, đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông. 

Bộ công cụ sẽ thu thập thông tin ở 3 lĩnh vực chính: Năng lực thực tại của GV, CBQLCSGD theo chuẩn nghề nghiệp; nhu cầu bồi dưỡng của GV/CBQLCSGD để thực hiện nhiệm vụ đổi mới giáo dục và chương trình giáo dục phổ thông và thực trạng điều kiện học tập, bồi dưỡng của cá nhân, nhà trường.

Nhóm nghiên cứu đã tổ chức lấy ý kiến giáo viên, cán bộ quản lý các cấp, các chuyên gia hàng đầu về đánh giá giáo dục, triển khai đánh giá thử và xin ý kiến các Hội đồng thẩm định về bộ công cụ này. 

Để hoàn chỉnh lần cuối, từ ngày 4-7/10, tại TPHCM và Hà Nội, Chương trình ETEP đã tổ chức hội thảo, tập huấn về Bộ công cụ khảo sát đánh giá năng lực và nhu cầu bồi dưỡng GV và CBQLCSGDPT với sự tham gia của 130 đại biểu của 8 trường Đại học sư phạm chủ chốt và 11 Sở GD&ĐT và các đơn vị quản lí, nghiên cứu thuộc Bộ GD&ĐT.

Các đại biểu đã tập trung góp ý cho các phiếu hỏi, phương thức tổ chức khảo sát thu thập thông tin, nhập và xử lí số liệu sao cho thu thập được thông tin khách quan và chính xác nhất, phù hợp với tâm lí cung cấp thông tin của các đối tượng trong phạm vi mẫu điều tra đại diện cho các cấp học, các địa bàn (thành thị, nông thôn, vùng dân tộc thiểu số...) trên cả nước.

Bộ công cụ sau khi hoàn thiện, sẽ được các trường Đại học Sư phạm trong Chương trình ETEP sử dụng để khảo sát, đánh giá năng lực, nhu cầu bồi dưỡng GV và CBQLCSGDPT tại 11 tỉnh, thành phố đại diện các vùng miền.

Bộ công cụ được trông đợi sẽ mang lại thông tin chính xác, tin cậy làm cơ sở cho việc thiết kế chương trình và tổ chức các khóa bồi dưỡng GV, CBQLCSGDPT - một kết quả quan trọng của Chương trình ETEP.

Từ kết quả khảo sát, Chương trình ETEP sẽ xây dựng các chương trình bồi dưỡng thực sự sát hợp với người học. Những GV, cán bộ quản lý có năng lực ở bậc cao sẽ được lựa chọn để tập huấn GV, CBQLCSGDPT cốt cán. Các GV, cán bộ quản lý còn hạn chế về những năng lực nào sẽ lựa chọn các nội dung phù hợp để tham gia các khóa bồi dưỡng do ETEP tổ chức.

Sau khi chuẩn nghề nghiệp mới được hoàn thiện, các trường sư phạm sẽ sử dụng bộ công cụ này để đánh giá nhu cầu bồi dưỡng nâng cao năng lực theo chuẩn nghề nghiệp hàng năm phục vụ việc bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, ngay tại chỗ cho tất cả GV và CBQLCSGDPT./.

Phương Liên

Cổng thông tin điện tử Chính phủ

top