Hotline

Hotline

0913929696
Điện thoại bàn

Điện thoại

(84-24) 38262018
Tạo hồ sơ tìm việc

Tạo hồ sơ tìm việc

Hỗ trợ tìm nhân sự

Hỗ trợ tìm nhân sự

Thứ Sáu, 27/01/2023 | 8:5 GMT+7

Trường đại học Nông lâm Bắc Giang

  • Địa chỉ: Bích Sơn, Việt Yên, Bắc Giang
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Website: bafu.edu.vn
File đính kèm

Danh sách tin tuyển dụng

Địa điểm làm việc

top