Hotline

Hotline

0913929696
Điện thoại bàn

Điện thoại

(84-24) 38262018
Tạo hồ sơ tìm việc

Tạo hồ sơ tìm việc

Hỗ trợ tìm nhân sự

Hỗ trợ tìm nhân sự

Thứ Sáu, 27/01/2023 | 9:35 GMT+7

Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng

  • Địa chỉ: 65 Nguyễn Lộ Trạch, phường Hoà Cường Nam
  • Mail: cddvdn@gmail.com
top