Hotline

Hotline

0913929696
Điện thoại bàn

Điện thoại

(84-4) 38262018
Tạo hồ sơ tìm việc

Tạo hồ sơ tìm việc

Hỗ trợ tìm nhân sự

Hỗ trợ tìm nhân sự

Thứ Năm, 24/09/2020 | 10:19 GMT+7

Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng

  • Địa chỉ: 65 Nguyễn Lộ Trạch, phường Hoà Cường Nam
  • Mail: cddvdn@gmail.com

Chương trình đào tạo

top