Hotline

Hotline

0913929696
Điện thoại bàn

Điện thoại

(84-4) 38262018
Tạo hồ sơ tìm việc

Tạo hồ sơ tìm việc

Hỗ trợ tìm nhân sự

Hỗ trợ tìm nhân sự

Thứ Hai, 21/09/2020 | 2:50 GMT+7

Trường Đại học Cần Thơ

  • Địa chỉ: Khu II, Đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  • Mail: dhct@gmail.com
  • Web:ctu.edu.vn

Chương trình đào tạo

top